Career Catagories: Marketing

Career Catagories: Marketing

Sales Engineer & Marketing

Responsibilities นำเสนอขายอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าแรงต่ำ ( High Voltage Substation) และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรง ต่ำ (Low Voltage Equipment) ติดต่อ ประสานงาน กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อสื่อสารในการประชาสัมพันธ์สินค้า วิเคราะห์ยอดขาย คู่แข่ง และแนวทางในการขายเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา Requirements เพศ : ชาย / หญิง อายุ :

ดูรายละเอียด »