Project Status: Finish

Project Status: Finish

โครงการ งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟก.๒ จำนวน 5 สถานีไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าแสนตุ้ง จ.ตราด สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว จ.ระยอง สถานีไฟฟ้าบางพระ จ.ชลบุรี สถานีไฟฟ้าบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดูรายละเอียด »