โครงการ งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟก.๒ จำนวน 5 สถานีไฟฟ้า

  • Home
  • Our Project
  • โครงการ งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟก.๒ จำนวน 5 สถานีไฟฟ้า
  • สถานีไฟฟ้าแสนตุ้ง จ.ตราด
  • สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว จ.ระยอง
  • สถานีไฟฟ้าบางพระ จ.ชลบุรี
  • สถานีไฟฟ้าบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
  • สถานีไฟฟ้าท่าใหม่ จ.จันทบุรี