วิศวกรออกแบบ / ช่างเขียนแบบ (3 ตำแหน่ง)

วิศวกรออกแบบ / ช่างเขียนแบบ (3 ตำแหน่ง)