บริการจากเรา

บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ออโทเมชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงานสมัยใหม่ (Modern Energy) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระดับโลกที่มีคุณภาพสูง ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ, ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง, งานระบบควบคุมอัตโนมัติภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Smart substation) งานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้า, งานทดสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้างานเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเอกชนเข้ากับศูนย์จ่ายไฟฟ้าส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (Connect to Grid), งานให้คำปรึกษาโครงการ รวมไปถึงการให้ความรู้ทางวิชาการ และการเปิดหลักสูตรอบรม สัมมนา เป็นต้น

Power Distribution & Energy Management.

Smart Grid & Smart substation

Innovation & learning.

 • Engineering and design power plant and substation.
 • Consultant
 • Installation and construction.
 • Renovate protection system.
 • Testing, Start-Up and Commissioning 
 • Engineering and design smart high voltage substation base on IEC-61850 standard protocol.
 • Automation system and Human Machine Interface (HMI)
 • Protocol converter for connect to Grid utilities.
 • Analyse and monitoring system base on network and SCADA
 • Learning course for smart substation base on IEC-61850 standard.
 • Laboratories and testing system.
 • Power system, Protection system and Automation system.
 • Multiplexer and tele-protection system.